Arri Kits


ARRI Softbank I Plus Kit
ARRI Softbank I Plus Kit
$3,506.25

ARRI-LK_0005661

ARRI 150/300 Fresnel Mini Kit
ARRI 150/300 Fresnel Mini Kit
$2,635.00

ARRI-LK_0005668

ARRI 300/650 Fresnel Combo Kit
ARRI 300/650 Fresnel Combo Kit
$3,145.00

ARRI-LK_0005662

ARRI Softbank D1 Kit
ARRI Softbank D1 Kit
$2,528.75

ARRI-LK_0005645

ARRI Softbank D2 Kit
ARRI Softbank D2 Kit
$2,635.00

ARRI-LK_0005647

ARRI Softbank D3 Kit
ARRI Softbank D3 Kit
$2,422.50

ARRI-LK_0005649

ARRI Softbank D4 Kit
ARRI Softbank D4 Kit
$3,060.00

ARRI-LK_0005651

ARRI Softbank D5 Kit
ARRI Softbank D5 Kit
$3,208.75

ARRI-LK_0005652

ARRI H-1 Plus 'HYBRID' AC KIT
ARRI H-1 Plus 'HYBRID' AC KIT
$4,207.50

ARRI-LK_0005565

ARRI H-2 Plus 'HYBRID' AC KIT
ARRI H-2 Plus 'HYBRID' AC KIT
$3,102.50

ARRI-LK_0005567

ARRI H-3 Plus 'HYBRID' AC KIT
ARRI H-3 Plus 'HYBRID' AC KIT
$4,717.50

ARRI-LK_0005569

ARRI H-4 Plus 'HYBRID' AC KIT
ARRI H-4 Plus 'HYBRID' AC KIT
$3,230.00

ARRI-LK_0005571

1 2 3